Brief aan de leden van de raad over de formatie

Brief aan de leden van de raad over de formatie

Lokaal Belangrijk, het CDA en Sociaal Leusden hebben aan dhr. Blase opdracht gegeven om het overleg tussen deze 3 partijen te leiden op basis waarvan een coalitie kan worden gevormd. Hieronder is de reactie weergegeven van de fractie GroenLinks-PvdA op deze opdracht,...
VVD trekt stekker uit Coalitie

VVD trekt stekker uit Coalitie

De Raadsvergadering van donderdag 15 december jl. was sensationeel en verbijsterend. Zonder enige ruchtbaarheid vooraf zegde de VVD bij monde van Carlos Genders de fractievoorzitter het vertrouwen in de coalitie en het College op, nog geen 7 maanden nadat het...