Brief aan de leden van de raad over de formatie

Brief aan de leden van de raad over de formatie

Lokaal Belangrijk, het CDA en Sociaal Leusden hebben aan dhr. Blase opdracht gegeven om het overleg tussen deze 3 partijen te leiden op basis waarvan een coalitie kan worden gevormd. Hieronder is de reactie weergegeven van de fractie GroenLinks-PvdA op deze opdracht,...