Nieuws | Uit de raad

GroenLinks-PvdA wil brede coalitie met een sterk College

Afgelopen weken heeft de fractie GroenLinks-PvdA uitgebreid overleg gehad met de verkenners Wilma de Boer-Leijnse en Bert Blase. Zij hebben de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken om op basis van de verkiezingsuitslag van maart 2022 tot een nieuwe coalitie in Leusden te komen.

In de gesprekken met beide verkenners heeft onze fractie nogmaals verwoord een groot voorstander te zijn van een brede coalitie met een sterk College. Wij zijn een open partij, vinden transparantie belangrijk en willen alle mogelijkheden voor samenwerking blijven onderzoeken.

Het voorstel van de verkenners om aan Lokaal Belangrijk en het CDA, de CU-SGP en GroenLinks-PvdA als nieuwe coalitie partijen toe te voegen, heeft niet onze voorkeur. Deze samenwerking die we serieus met de verkenners en betrokken partijen hebben onderzocht, mist ons inziens voldoende balans en draagvlak. De fractie ervaart de onderliggende loyaliteit tussen Lokaal Belangrijk en CDA als een te sterk blok, die ook voorkomt dat een brede of andere samenwerking überhaupt kan worden onderzocht. Wij missen een gemeenschappelijke lange termijn visie. Bovendien blijkt uit de gesprekken dat de inzet van GroenLinks-PvdA op een professioneel en slagvaardig College en het verschil van mening over de energietransitie belangrijk knelpunten blijven.

Wij hebben de verkenners geadviseerd op een zo’n breed mogelijke coalitie te blijven inzetten. De fractie GroenLinks-PvdA heeft de afgelopen weken tegelijkertijd nader kennis gemaakt met de gehele fractie van Lokaal Belangrijk. Eenzelfde verdere kennismaking met de fractie van het CDA is in de maak en zal gevolgd worden door informele gesprekken met alle andere partijen. De gesprekken zijn bedoeld om de samenwerking tussen betrokken raadsleden en fracties te verbeteren. Wij achten deze overleggen nuttig en noodzakelijk. Met de leden van Lokaal Belangrijk verliep het gesprek prettig en constructief. Verschil van mening over opvattingen en aanpak blijven er. Meer inzicht in elkaars waarden en motieven maakt de mogelijkheid om op veel andere dossiers (beter) samen te werken alleen maar groter. Wij zullen dergelijke gesprekken graag blijven voortzetten.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Marcel Sturkenboom, fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Leusden, m.sturkenboom@raad.leusden.nl