Uit de raad

Extra steun voor (verborgen) armoede

Dat er ook in Leusden in toenemende mate sprake is van (verborgen) armoede is al langer bekend. De cijfers van de voedselbank spreken voor zich. Het effect van corona, stijgende energiekosten en de inflatie maken dat ook andere inwoners van Leusden in de gevarenzone komen.

Bedrijven sluiten, werknemers raken hun baan kwijt, ZZP’ers krijgen geen opdrachten meer, studenten raken hun bijbaantje kwijt. In toenemende mate ontstaat naast inwoners die recht hebben op steun, een groep van Leusdenaren die net niet in aanmerking komt voor (tijdelijke) steun, de hypotheek niet meer kan betalen, een beroep doet op de voedselbank. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld jongeren die noodgedwongen (weer) thuis gaan wonen of ouderen van wiens pensioen al 13 jaar niet meer geïndexeerd is.

GroenLinks-PvdA heeft het College in de Raadsvergadering van 11 nov 2021 gevraagd met voorrang de totale groep van inwoners die steun krijgen of er net niet voor in aanmerking komt met voorrang in kaart te brengen. In 2022 kent de gemeentelijke begroting een substantieel incidenteel overschot. Wat ons betreft wordt serieus overwogen of we de gehele groep van inwoners die (net geen) ondersteuning krijgt, een incidenteel extra zetje in de rug kunnen geven.