Uit de raad

Uitwisseling 25/2/2022: Onderzoek toekomst De Korf

Presentatie De Korf februari (klik op voorgaande tekst voor de link met de presentatie) door Marcel Sturkenboom

In de uitwisseling van donderdag 25 februari werd het rapport van het onderzoek toegelicht dat uitvoering geeft aan de motie (juni 2021) van D66 om “een korte marktverkenning uit te voeren samen met de betrokken gebruikers om de mogelijkheden te onderzoeken de herontwikkeling van De Korf in handen te leggen in handen van een marktpartij”. Ook wij als GroenLinks-PvdA fractie stemden in met deze motie.

In de presentatie zijn scenario’s uitgewerkt hoe de 4 functies (sporthal, Theater de Tuin, Horeca en Bowling) in combinatie met woningen zouden kunnen worden behouden. Doordachte nieuwbouw lijkt toch het meest voor de hand liggende scenario.

De wethouder zegde toe de door D66 en GroenLinks-PvdA gewenste variant waarbij de Tuin wordt verplaatst naar de bibliotheek nog toe te voegen. Datzelfde geldt voor de uitwerking van niet alleen de investerings- maar ook de exploitatiekosten. Daarmee kan een echt vergelijk worden gemaakt of de toekomst van de Korf definitief bepaald wordt.

De Korf zal zeker een issue worden bij de verkiezingsdebatten. Een besluit zal door de volgende Raad worden genomen.