Ons team

Hieronder een overzicht van wie er actief is voor GroenLinks-PvdA en wie welke functie bekleedt.

Ons team

Fenneke van der Vegte

Oud-raadslid

“Werken aan een groen en innovatief Leusden.”

Lees meer

Wie ben je?
Fenneke, 40 jaar en moeder van 2. Energiek en toekomstgericht. Sinds september 2021 wethouder in Leusden, daarvoor vanaf 2018 raadslid.

In de Politiek door?
Ik wil graag verantwoordelijkheid nemen om onze leefomgeving te verbeteren, voor natuur en voor mensen. Dat doe ik met passie en lef. Ik vind het belangrijk om hierbij een eerlijk verhaal te vertellen en heldere keuzes te maken.

Drijfveer?
Mijn intrinsieke motivatie is om onze wereld leefbaar te houden met zorg en aandacht voor de aarde en elkaar. Daarvoor kunnen én moeten we nog veel doen: gezonder en duurzamer leven, meer ruimte om elkaar te ontmoeten en elkaar beter leren kennen zodat we elkaar beter begrijpen. Maar ook meer aandacht voor natuur en milieu. Ik ben opgeleid als bioloog en ben graag buiten. De biodiversiteit herstellen is voor mij één van de grote uitdagingen van deze tijd; we zijn afhankelijk van wat de aarde ons geeft. Ik heb er vertrouwen in dat we dit kunnen: met de innovatiekracht en de samenwerking met velen komen we daar.

Een andere grote drijfveer is een eerlijke wereld, waarin iedereen gezien wordt en meedoet naar kunnen. Ook in Leusden zijn er te grote verschillen tussen arm en rijk, in gezondheid en in het gevoel erbij te horen en een zinvolle betekenis te hebben.

Een eerlijke wereld begint ook met een overheid die vertrouwen heeft in mensen, in u.

Enthousiast van of Trots op?
Ik ben enthousiast over en trots op Leusden: een gemeente waar we oog hebben voor elkaar, met veel mensen die zich inzetten in verenigingen en voor onze dorpen. En natuurlijk: ons fijne buitengebied. Ik geniet ervan om ‘s ochtends door het groen te lopen en te luisteren naar de vogels en de hazen en reeën te tellen.

Marcel Sturkenboom

Raadslid, fractievoorzitter

“Sterke schouders kunnen meer hebben. Die van mij zet ik er onder.”

Lees meer

Wie ben je ?
Marcel, 67 jaar, sinds 2014 raadslid en vanaf 2018 fractievoorzitter. Ik ben een sociale hardloper met doorzettingsvermogen, heb een zakelijke inslag en ben een trotse opa.

In de politiek door ?
Ik heb mijn inspiratie en maatschappelijke betrokkenheid meegekregen van mijn vader die vakbondsbestuurder was. Net zo goed als ik de managementvaardigheden van mijn moeder heb geleerd, die op aansprekende wijze een warm gezin van 13 kinderen wist te runnen. Ik ben als manager en bestuurder actief in de wereld van gezondheid, bewegen en sport. Corona houdt ons allemaal bezig, maar we moeten echt extra omzien naar elkaar. Dat geldt voor ouderen maar ook voor jongeren waar eenzaamheid ook een verborgen issue is.

Mijn ambities voor Leusden:
Als raadslid heb en wil ik de energietransitie, onze economie en financiën goed in de gaten blijven houden. Ik ga voor een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, alle inwoners krijgen de welzijn en zorg die nodig is. Geen marktwerking maar wel ook eigen verantwoordelijkheid voor een vitale leefstijl. Met een doordachte gemeentelijke begroting.

Denise Houtveen

Raadslid

“Toekomst maken we samen”

Lees meer

Wie ben je?
41 jaar geleden zag ik als tweede dochter in een warm gezin het levenslicht. Ik ben Denise Houtveen Taboecoach en vanaf 2018 raadslid in de mooiste gemeente van Nederland.

In de Politiek door?
Dat ze me mopperend vanaf mijn heerlijke bank niet kunnen horen.

Drijfveer?
Ook ik weet wat het is om aan de verschillende kanten van de tafel te zitten. Niet omdat ik me dat kan voorstellen, maar omdat ik weet hoe het voelt. Dat het leven niet altijd zo gaat als gewenst en dat het jou net als mij kan overkomen. Mezelf inzetten voor al die mensen die dat zelf niet kunnen of durven dat zal ik altijd blijven doen.

Enthousiast van of Trots op?
Wij allen zijn samen de afspiegeling van de inwoners in ons land…en in onze mooie gemeente. Allen zitten wij hier met onze eigen gedachte, streven en doelen. Maar vanuit welke hoek of flank we ook komen een ding hebben we ieder geval gemeen. Het willen creëren van een optimaal leefbare samenleving. Een waar we achter staan en in geloven. Waar ook ik mij samen met de fractie aankomende periode vol
gedrevenheid voor blijf inzetten. Een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar vermogen kan deelnemen. Één waar iedereen mag zijn wie die is.

Tjeerd Meester

Raadslid

“De straat is een plek waar we elkaar ontmoeten en samen leven.”

Lees meer

Wie ben je?
Tjeerd, 39 jaar, trotse vader, creatieve beleidsmaker die durft te kiezen.

In de Politiek door?
Van jongs af aan heb ik interesse in maatschappelijke vragen. In de raad wil ik me inzetten om met oog voor uiteenlopende belangen en waarden op zoek te gaan naar wat delen we en hoe kan dat worden versterkt.

Mijn ambities voor Leusden:
Een duurzaam, groen en sportief dorp. Leusden als fietsgemeente, met een leefomgeving die ontmoeten en bewegen stimuleert. Een gemeente waar duurzaam ondernemen standaard is en waar wat kwetsbaar is wordt beschermd en zij die zelfredzaam zijn de ruimte krijgen om te groeien.

Jaap Bouman

Fractievertegenwoordiger

“Bouwen aan Leusden!”

Lees meer

Wie ben je?
Jaap, 50 jaar, getrouwd met Hanneke en vader van twee zonen. Ik ben partner bij een financieel adviesbureau en wroet in mijn vrije tijd graag in onze moestuin. Met een hoofd vol cijfers met de voeten in de klei dus. Na mijn studie economie heb ik in Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht gewoond en sinds 2017 met veel plezier in Leusden.

In de politiek door?
Via het vernieuwbouwproject van ‘t Ronde, de basisschool van mijn zoontjes, waar ik bestuurslid ben, kwam ik in contact met de gemeente en de raad. En dat leek me een leuke manier om mijn steentje bij te dragen aan de Leusden. In 2020 ben ik daarom fractieondersteuner geworden.

Drijfveer?
Bouwen aan een Leusden waar het fijn wonen is voor iedereen. Ik wil de gemeente groen houden (en nog groener maken) en vooral zorgen dat iedereen in Leusden mee kan doen. Voor iedereen een plek, of je nou pech of geluk in het leven hebt gehad. Met goed onderwijs, voldoende woningen en bruisend verenigingsleven. Inwoners ruimte geven voor eigen initiatieven maar ook zorgen dat iedereen mee kan doen. En daarbij zoeken naar overeenkomsten in plaats van het uitvergroten van verschillen. En waar regels knellen of hulp tekort schiet, kijken naar de mens en zoeken naar een passende oplossing. Daar heb ik mij de afgelopen twee jaar als fractieondersteuner voor ingezet en zal ik ook de komende jaren blijven doen.

Joost van Herpen

Fractievertegenwoordiger

“Samen verder bouwen aan een duurzaam en sociaal Leusden, waarin ieder er toe doet.”

Lees meer

Wie ben je?
Joost van Herpen, 68 jaar, komend uit de Gelderse Achterhoek, in 1991 inwoner van Leusden geworden. Vakbondsman in hart en nieren en werkzaam geweest bij FNV en namens GroenLinks en PvdA in de Leusdense gemeenteraad als raadslid mee mogen
bouwen aan een steeds mooier wordend Leusden.

In de politiek door?
Zowel in het gezin met de paplepel ingegoten maar ook door mijn rechtenstudie geïnteresseerd en betrokken geraakt in de politiek. In de vakbeweging om zaken voor elkaar te krijgen voor de werknemers, lokaal om mede de handen uit de mouwen te steken om Leusden beter, mooier en socialer te maken.

Drijfveer?
De rode draad in mijn leven is de wil en wens actief en in collectief verband bijdragen te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen die er toe doen, die het verschil maken voor de samenleving en de individuen hierbinnen. Met name opkomen voor belangen van Leusdenaren die onze steun verdienen. Voor hen het verschil kunnen betekenen.

Enthousiast van of trots op?
Ik word enthousiast bij de gedachte de komende tijd in samenspraak met de inwoners een echte slag te maken in de energietransitie. Naast energiebesparing moeten wij in Leusden zelfvoorzienend worden in onze duurzame energievoorziening. Samen de schouders eronder om straks (ook mondiaal gezien) een gezond en leefbaar klimaat door te geven aan de ons opvolgende generaties.

Heleen van de Velde

Fractieondersteuner

“Meehelpen het Leusdense buiten- én binnengebied schoon en zwerfafvalvrij te houden is een kleine moeite en leuk om te doen!”

Lees meer

Wie ben je?
Ik ben Heleen van de Velde, 39 jaar en een echt buitenmens. Dat was ook een van de redenen om in 2013 samen met mijn man naar Leusden te verhuizen. Als adviseur waterkwaliteit en natuurbeheer bij Rijkswaterstaat werk ik aan een mooie en gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. In de weekenden wandel en sport ik graag, alleen, samen met mijn gezin of met vrienden.

In de Politiek door?
Ik heb een brede interesse en als fractieondersteuner leer ik veel over wat de gemeente doet en kan doen voor haar inwoners en welke afwegingen en keuzes daarbij worden gemaakt. Ik help graag met het onderbouwen van de keuzes, vooral in het ruimtelijk domein.

Drijfveer?
Ik wil mijn kennis over ruimtelijke ordening op landelijke schaal graag inzetten om ook mijn eigen leefomgeving mooier, sterker en gezonder te maken.

Enthousiast van?
Samen met mijn kinderen doe ik regelmatig mee met de 2-maandelijkse opruimochtenden van ‘opgeruimd Leusden’. Het geeft mij veel voldoening om na een uurtje prikken een volle vuilniszak met zwerfafval af te leveren bij de Groene Belevenis. Tegelijkertijd hoop ik natuurlijk dat het opruimen van zwerfafval steeds minder nodig gaat zijn. Juist daarom neem ik ook mijn kinderen mee: ik verwacht niet dat zij ooit opzettelijk afval op de grond zullen gooien!

Erwin Bruinsma

Fractieondersteuner

“Wij zijn de eerste generatie die echt de gevolgen van klimaatverandering gaat merken en de laatste generatie die erger kan voorkomen.”

Lees meer

Wie ben je?
Erwin Bruinsma, 45 jaar, werkzaam als docent wiskunde en sinds 2010 inwoner van Leusden. Ook in 2014 en 2018 heb ik op de lijst van GroenLinks-PvdA gestaan; de afgelopen jaren heb ik in de lokale politiek vooral een ondersteunende rol gehad en dat wil ik graag blijven doen.

In de politiek door?
De belangrijkste reden waarom ik eind vorige eeuw lid geworden ben van GroenLinks is duurzaamheid. In het politieke spectrum zie ik mijzelf als progressief en groen.

Drijfveer?
Ik maak me oprecht zorgen over hoe we onze aarde doorgeven aan onze kinderen. Zeespiegelstijging, verlies van biodiversiteit en plasticvervuiling zijn dingen die ik niet wil doorgeven. Een leefbare en schone planeet waar mensen met respect voor elkaar en de natuur samenleven, dat wil ik wel doorgeven.

Enthousiast van of trots op?
Als Leusdenaren hebben we de afgelopen jaren de hoeveelheid restafval per inwoner naar beneden gebracht. Ik weet dat niet alles perfect is op het gebied van inzameling van grondstoffen en afval, maar ik word er wel blij van om te zien dat er stappen de goede kant op gezet zijn. Helaas ligt er best nog wel het nodige zwerfafval op straat, maar ik word er enthousiast van dat vele Leusdenaren net als ik, een bijdrage leveren om dat ook weer op te ruimen.

Bert Nagelhout

Fractieondersteuner

Paul van Ekeren

Fractievertegenwoordiger