Uit de raad

Raadsvergadering 10/2/22: Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op de laatste Raadsvergadering voor de verkiezingen werden vele onderwerpen behandeld. De ingekomen en hamerstukken zijn terug te vinden op de gemeentelijke pagina leusden.nl (bestuur).

Opvang vluchtelingen Oekraïne.(door Marcel Sturkenboom)

Bij de inval van Rusland in Oekraïne verwoord de Leusdense fracties gezamenlijk een standpunt waarin de onwetmatige inval scherp werd veroordeeld. Het College werd opgeroepen zich in te spannen om alle contacten en mogelijke contracten te verbreken. Dat betrof met name het gasinkoop contract dat Leusden met 16 andere gemeenten bij Gazprom heeft lopen. Tevens werd het College opgeroepen met voorrang alles (huisvesting, medische hulp, psychosociale hulp, onderwijs en ontspanning) te doen om de (particuliere) opvang van vluchtelingen te coördineren en daar als Leusden structureel aan bij te dragen.

Op basis van het standpunt was de volgende motie vreemd voorbereid:

Verzoekt het college gezien de urgentie met voorrang:
– actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgeweld in Leusden op te vangen;
– manieren te zoeken om ook particulieren die vluchtelingen willen gaan opvangen, te faciliteren;
– de regie te nemen in het contact met hulp- en vluchtelingenorganisaties en lokale
organisaties en kerken die hierbij kunnen en willen helpen.
– ook op om Leusdenaren met een Oekraïense of Russische achtergrond waar nodig te helpen
– bij het onderhouden van contacten met hun geliefden en hen daarmee een luisterend oor bieden.
– zich tot het uiterste in te spannen om gezamenlijk met andere gemeenten te bekijken welke
– contractuele en andere relaties er zijn met Rusland en welke stappen het beste kunnen worden ondernomen om deze agressor maximaal te treffen en daarmee niet afhankelijk zijn van Russisch gas en andere grondstoffen en dat is ons wel wat waard.
aan het management van deze crisis de hoogste prioriteit te geven en alle logistieke,
– juridische en financiële maatregelen te nemen die nodig zijn om voorgaande voor de korte enlange termijn te organiseren;
– de consequenties van deze maatregelen aan de Raad voor te leggen en de Raad met regelmaat over de verdere voortgang van de crisisaanpak te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Met de bevlogen en stevige toezegging van de burgemeester werd deze motie overbodig. Inmiddels is bekend dat de Achmea gebouwen in Leusden door AFAS zijn gekocht en onderzocht wordt of een van de gebouwen voor een aantal jaren tbv de opvang van vluchtelingen met name maar niet uitsluitend uit Oekraïne kan worden verbouwd.

Verslag Bestemmingsplan Mastenbroek II en Kader herontwikkeling Klimrakker volgen.