Uit de raad

Rustige Raadsvergadering 4 februari 2022: venijn in de staart!

Van fractievoorzitter Marcel Sturkenboom. De eerste Raadsvergadering van 4 februari leek met hamerstukken over het bestemmingsplan Larikslaan 4 en 6, een verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit, de kadernota Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2023, de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsrisico’s, de zienswijze kadernota Veiligheidsregio (VRU) 2023, en het uitbreiden en vaststellen Erfgoedverordening rustig te verlopen. Alle stukken kunt terugvinden op https://gemeentebestuur.leusden.nl/ . Het venijn zat met 3 moties vreemd in de staart.

Het venijn was dat de 3 moties vreemd tot aardige en soms opvallende discussies leidden. Onze eigen motie vuurwerkoverlast werd uiteindelijk door een toezegging van de Burgemeester ingetrokken. Deze motie licht Like in een apart artikel toe. Datzelfde doet Denise Houtveen in een apart artikel die een vraag in de actualiteit over papierinzameling stelde en de voorbarige motie van het CDA over de voorbereiding van een MTC in Achterveld. Tot slot zal ook Joost van Herpen apart berichten over de motie van D66 t.a.v. Gezelligheid33, een initiatief van 2 vrijwilligers om een activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren. Zie voor deze 3 moties vreemd dus de aparte artikelen.

Marcel Sturkenboom Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA

Tel: 0653234705 Email: m.sturkenboom@groenlinkspvda-leusden.nl