Uit de raad

Reactie op het Coalitieakkoord “De beuk er in”.

door Marcel Sturkenboom.

Met een ludieke actie kreeg de fractie GroenLinks-PvdA bij de installatie van het nieuwe college en 1e bespreking van het coalitieakkoord, alle aandacht in de raad. Ook de Leusderkrant berichtte over deze actie.

In ons verkiezingsprogramma staat de uitdaging om komende 4 jaar 13.000 bomen te planten. In het kader van een sociaal, vitaal en duurzaam Leusden en voor ieder huishouden één. De prachtige zuilbeuk werd als eerste van de 13.000 bomen door de fractie gegeven aan alle inwoners met het verzoek aan het college om al vast voor deze boom een mooie plek te vinden en deze te koesteren. Alle raadsleden kregen van de fractie een zorgenpopje van de wereldwinkel. Kinderen uit Guatemala stoppen dit popje onder hun kussen als ze gaan slapen. De volgende ochtend zijn dan alle zorgen weg. De acties van onze fractie werd gewaardeerd.

Ondanks de ludieke actie maakte de fractie klip en klaar duidelijk dat wij niet blij zijn met het proces waarop dit akkoord en de inhoud tot stand zijn gekomen. dat geldt overigens ook voor alle andere “oppositie” partijen.