Nieuws | Uit de raad

Fractie GroenLinks-PvdA verontrust over dreigende bomenkap

De Leusdense raadsfractie van GroenLinks-PvdA is net als een groep omwonenden ernstig verontrust over de dreigende kap van twee bomen op het veldje tussen de Bergroos en de Duinroos. De bomenkap zou noodzakelijk zijn vanwege een beschadiging van het riool en wellicht dat om deze reden in de nabije toekomst nog meer bomen dreigen te worden gekapt.

De bewoners werden onlangs verrast door de aankondiging dat de betreffende bomen binnenkort zouden gaan sneuvelen zonder dat in kaart is gebracht of er alternatieven zijn als  niet alleen wordt gekeken naar de kosten van verplaatsing van het riool, maar ook naar de leefwaarde van de bomen,.

Fractievoorzitter Marcel Sturkenboom en fractievertegenwoordiger Paul van Ekeren hebben het college van BenW via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Zij willen allereerst van de verantwoordelijke wethouder Vos weten waarom inwoners niet standaard tijdig en beter worden geïnformeerd c.q. betrokken bij voorgenomen fundamentele ingrepen in hun leefomgeving. Daarnaast dringen zij erop aan dat de omwonenden alsnog worden betrokken bij de uitwerking van (alternatieve) scenario’s en van een kostenanalyse inclusief de natuur- en leefwaarde van de locatie en de betreffende bomen? Ook vraagt de GroenLinks-PvdA fractie wat er gedaan kan worden om de andere bomen op het veldje voor de korte en lange termijn te beschermen en of de wethouder bereid is de gemeenteraad over de voortgang op de hoogte te houden.