Uit de raad

Informatieavond 17 februari 2022

Woningbouw Mastenbroek en Onderwijslocaties (door Like van Hulten)

Op 17 februari vond de informatieronde voorbereidend op de raad van 10 maart plaatst. Woningbouw staat uitgebreid op de agenda. Met het Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Mastenbroek 2 en drie van de vier herontwikkeling schoollocaties.

Mastenbroek 2 wordt ontwikkeld binnen de kaders die we als raad meegaven, aandacht voor duurzaamheid en aandacht voor diversiteit in woningen. Mastenbroek 2 biedt ruimte voor de komst van nieuwe Achtervelders.

De herontwikkeling van de schoollocaties biedt ruimte om verspreid over de vier locaties verschillende woningtype aan te bieden, voor ieder wat wil. Op het terrein waar De Holm met ruimte voor 7 vrije kavels, op terrein waar de Meent stond sociale huurappartementen en op terrein waar de Klimrakker stond rijwoningen. Ook hier veel aandacht voor Nul-op-de-meter of energieleverende woning.

De voorstellen bekijken wij en we kijken of iets anders zou kunnen of moeten. Zo vroeg ik de wethouder bij het bespreken van de Klimrakker over de mogelijkheden om niet alle parkeerplaatsen meteen te realiseren. Om de plek wel aan te wijzen, en tot het moment dat ze nodig zijn groen te laten. Minder steen is beter de leefomgeving. Als GL-PvdA willen nog meer de afwegingen gaan maken tussen groen en parkeren. En laten we voor de buitenruimte gaan omdenken, wat ons betreft hoeft niet altijd de auto centraal te staan .