Nieuws | Uit de raad

College treuzelt met kabelgootbeleid

In april 2022 besloot de gemeente Leusden tot een proef met het aanbrengen van kabelgoottegels om het zo mogelijk te maken om zonnestroom te gebruiken voor het opladen van de eigen auto. Een kabelgoot levert minder hinder en gevaar op voor achteloze voetgangers en voor mensen met een buggy of een rollator.

De proef zou volgens de gemeentelijke website ‘ongeveer driekwart jaar’ gaan duren, maar de evaluatie is, nu twee jaar later, nog altijd niet afgerond. Wel zijn er bij in totaal vijftien woningen kabelgoten gerealiseerd, zo blijkt uit de reactie van BenW op vragen van onze fractievoorzitter Marcel Sturkenboom. Die begon zich langzamerhand af te vragen of de destijds aangekondigde proef ook daadwerkelijk had plaatsgevonden. Hij wilde ook weten of het College bereid is in navolging van gemeenten als Soest en Zeist onder voorwaarden en tegen betaling kabelgoottegels aan te bieden. Het antwoord op die vraag zal echter pas in het najaar worden gegeven.

Marcel Sturkenboom is uitermate teleurgesteld: “Dit college zegt weliswaar tegen de plaatsing van windmolens te zijn, maar zich wel degelijk te willen inzetten voor de energietransitie. Maar als het al niet mogelijk is om beleid te maken op zo’n betrekkelijk klein punt als de aanleg van kabelgoten, wat kunnen we in deze raadsperiode nog wel aan voorstellen verwachten? Kennelijk is er weinig gevoel van urgentie als het gaat om klimaatverandering en de noodzaak alles te doen om die te beperken.”