Nieuws | Uit de raad

Kabelgoottegels voor zonne-energie: lang genoeg gewacht!

Net als elders zie je ook in Leusden steeds meer elektrische auto’s én zonnepanelen op daken. En wat is er mooier dan het gebruik van de zelf opgewekte zonnestroom voor het opladen van de eigen auto?

Een nadeel is dat de kabels op het trottoir hinder en gevaar op kunnen leveren voor achteloze voetgangers en voor mensen met een buggy of een rollator. Veel gemeenten hebben daar iets op gevonden: de kabelgoottegel. In onze omgeving bieden bijvoorbeeld Soest en Zeist naar aanleiding van een geslaagde pilot de mogelijkheid om zulke tegels aan te brengen. Ook Leusden kondigde, al in april 2022, een proef aan en die zou volgens de gemeentelijke website ‘ongeveer driekwart jaar’ gaan duren. Sindsdien hebben we hier niets meer over vernomen.

Voor fractievoorzitter Marcel Sturkenboom heeft het inmiddels lang genoeg geduurd. Via schriftelijke vragen wil hij weten of de aangekondigde proef ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en zo ja, wat daarvan het resultaat is. En onder verwijzing naar diverse andere gemeenten vraagt hij het college van BenW of dit bereid is om onder voorwaarden en tegen betaling kabelgoottegels aan te bieden.