Algemeen | Nieuws

Thema-avond provinciale verkiezingen en energietransitie

Energie. Gas en elektriciteit zijn flink duurder geworden. Dat maakt de noodzaak nog groter om van de fossiele afkomst van deze energie af te komen. Kolen en gas raken tenslotte op en we moeten overstappen op alternatieve manieren om onze huizen te verwarmen en apparaten te gebruiken.

Er wordt al lang gepraat over welke alternatieven we hebben, wanneer we ze gaan gebruiken en welke bijdrage Leusden daarin kan doen. De nu beschikbare middelen zijn zonnepanelen en windmolens. Dus om nu stappen te zetten, moeten we met deze middelen starten.

Nederland moet duurzame energie gaan opwekken. Dat is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Ook in Leusden zijn gebieden genoemd voor het opwekken van elektriciteit met zon en wind. Die staan in de regeling die RES heet, dat staat voor Regionale Energie Transitie.

In Leusden hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar een nieuwe politieke partij de grootste zien worden, die als belangrijkste agendapunt heeft de komst van windmolens en velden met zonnepanelen in Leusden tegen te houden. Zo leveren we dus geen bijdrage aan de RES en blijven we afhankelijk van (Russisch) gas en vervuilende steenkolen.

Wat doen we nu? Daarover organiseert GroenLinks-PvdA Leusden een bijeenkomst in De Kom op dinsdag 15 november. We bespreken wat de gevolgen zijn van verdere vertraging en wat we daar aan kunnen doen. Drie gastsprekers vertellen hoe zij bijdragen aan de RES vanuit hun werkgebied. Dat zijn:

Marjolein van Elteren, statenlid en co-fractievoorzitter van GroenLinks Provincie Utrecht. De provincie speelt een grote rol in het stikstofdossier en nu de gemeente Leusden niets doet met andere energievormen, is de provincie aan zet.

Wilma de Boer, oud PvdA-wethouder en raadslid in Eemnes en nu Statenlid bij PvdA. Wilma houdt zich zowel lokaal als regionaal bezig met de RES en het klimaat.

Frans ter Maten(Dagelijks Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe). Want naast gas en elektriciteit is ook hoe we omgaan met (een tekort aan) water in onze omgeving van groot belang bij de stikstof en natuurvraagstukken.

Ook de fractie van GroenLinks-PvdA is aanwezig voor alle vragen over de Leusdense situatie in de Gemeenteraad.

Wil je meepraten, vragen stellen, horen hoe Leusden met de energietransitie worstelt, kom langs! De avond is vrij toegankelijk voor iedereen uit Leusden. Aanmelden is fijn via voorzitterleusden@groenlinks.nl