Uit de raad | Nieuws

VVD trekt stekker uit Coalitie

De Raadsvergadering van donderdag 15 december jl. was sensationeel en verbijsterend. Zonder enige ruchtbaarheid vooraf zegde de VVD bij monde van Carlos Genders de fractievoorzitter het vertrouwen in de coalitie en het College op, nog geen 7 maanden nadat het coalitieakkoord was gepresenteerd. “Gebrek aan slagvaardigheid met name t.a.v. de energietransitie en het risico dat de provincie de regie de discussie over windmolens van Leusden zou overnemen” was zijn argumentatie. De Raad was dodelijk stil en na een uur schorsing volgde een korte reactie van alle andere fractievoorzitters.

Wat nu. Er wordt natuurlijk veel heen en weer gebeld, geappt en gemaild. Formeel dient er een Raadsvergadering te komen waarin de discussie over dit besluit en de vervolgstappen worden besproken. Dat gebeurt op donderdag 12 januari. Toch is er in ieder geval bij onze fractie behoefte om al voor het Kerstreces zicht te hebben op het traject naar een nieuwe formatie. Dus de fracties beraden zich komende dagen en de burgemeester doet versneld een rondje langs de fractievoorzitters.

Belangrijk is dat het belang van de inwoners centraal staat, de Raadsleden niet blijven steken in verwijten en aan de slag gaan. Aandachtspunt is dat de verkiezingsuitslag van maart 2022 per definitie blijft wat het is. Maar Lokaal Belangrijk heeft haar kans gehad.

Voor de hand ligt dat door de andere partijen dan gezocht wordt naar een “Coalition of the Willing”. Een programma waarin slagvaardig wordt omgegaan met gevolgen van alle crises waar de Leusdense politiek en inwoners mee om dienen te gaan. Een ervaren en deskundig, slagvaardig en gedragen College. Met wethouders die van wanten weten, misschien eerder van buiten dan van binnen.

Komende dagen gaat de fractie met een vertegenwoordiging van beide besturen gebruiken om haar positie te bepalen. Wordt vervolgd.

Marcel Sturkenboom, Fractievoorzitter GroenLinks-PvdA Leusden