Nieuws | Uit de raad

Coalitieakkoord Provincie “Aan de slag voor Utrecht”

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Bescheiden qua oppervlakte, maar groots in durf en ambitie. Een provincie met een rijke historie, met een grote verscheidenheid aan culturen en een
dynamische afwisselingen tussen stad en platteland. Een provincie waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven.
De provincie Utrecht is het kloppend hart van Nederland en heeft zich ontwikkeld tot een regio die niet alleen nationaal, maar ook internationaal toonaangevend is. Utrecht onderscheidt zich meer en meer als een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie.

Daar gaan wij de komende vier jaar verder aan bouwen, met durf en ambitie, maar altijd met oog voor de menselijke maat. Gelukkig staat
de provincie er niet alleen voor. We werken samen met mede-overheden, instellingen en bedrijven. En vooral samen met alle mensen die wonen en werken in onze provincie, in de steden en de dorpen.
We leven in een tijd van grote, ingewikkelde uitdagingen. Niet alleen op het gebied van klimaat, wonen, natuur, maar ook rondom werken, mobiliteit en gezondheid. Het oplossen van deze uitdagingen vraagt om een verantwoordelijk, sterk, betrouwbaar en herkenbaar bestuur. Een bestuur dat naast de inwoners staat, oog heeft voor ieders belang en luistert naar de zorgen die er leven. Een bestuur dat, na zorgvuldige weging van alle belangen, knopen door durft te hakken. De komende vier jaar zullen wij richting geven, keuzes maken en perspectief bieden. We bouwen daarbij voort op wat onze voorgangers in gang hebben gezet.

Dit coalitieakkoord markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor de provincie. Met een duidelijke visie voor ogen, werken we aan een duurzame toekomst, een gezonde leefomgeving, rijke en robuuste natuur en een ondernemende geest. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedere inwoner zich betrokken voelt en volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Waar iedereen vrij en zichzelf kan zijn. Waar respect is voor elkaar en waar geluisterd wordt naar elkaar.

Dit onderhandelaarsakkoord is gesloten door de vijf fracties. We dragen daarbij het college op om in gesprek met de samenleving en de Staten deze hoofdlijnen verder uit te werken in een college uitvoeringsprogramma en een wijzigingsvoorstel voor de begroting voor te bereiden. We zijn trots op onze provincie en blij dat wij, de fracties van GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA, samen met u kunnen gaan werken aan de uitvoering van onze plannen. Met durf en ambitie aan de slag voor Utrecht!

Zie voor gehele akkoord de website van de provincie. https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/vijf-partijen-sluiten-coalitieakkoordhttps://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/vijf-partijen-sluiten-coalitieakkoord