Uit de raad

Extra budget voor Lariks

Op advies van Twijnstra Gudde en de interim directeur-bestuurder heeft het College voorgesteld om Lariks structureel een budget van meer dan € 0,5 mln ter beschikking te stellen. Dat is bedoeld om de basis op orde te brengen. Als fractie GroenLinks-PvdA vinden we dat terecht. Lariks is de afgelopen jaren gekort terwijl er meer taken bij zijn gekomen. Dat gaat ten koste van de diensten op het gebied van welzijn en zorg die voor inwoners die dat nodig hebben, cruciaal zijn.

Er is voldoende actualiteit zoals de formatie waarin besloten wordt over de hoogte van de bijdrage (ook) aan Leusden en Lariks de komende jaren en nieuwe ontwikkelingen zoals de (inkoop van) gespecialiseerde jeugdzorg die zeker gaat veranderen. Dat gaat consequenties voor de kerntaken van Lariks hebben.

Samen met de VVD en CU-SGP hebben wij het College gevraagd nog in deze periode met de Raad in overleg te gaan over de toekomst van Lariks. Kernvraag is: Moet Lariks aan de hand van de gemeente blijven lopen of is er ruimte voor Lariks om zich meer als een zelfstandige maatschappelijke organisatie te kunnen en mogen opstellen ?

Een eerdere motie met dezelfde vraag is niet uitgevoerd. Wij hebben de nodige vragen over de kwaliteit van beide adviesrapporten ingebracht. Inmiddels is er per 1 december 2021 een nieuwe directeur-bestuurder van Lariks aangesteld. Wij hebben als fractie aangegeven dat de nieuwe directeur-bestuurder alle gelegenheid moet krijgen om Lariks toekomstbestendig te maken.