Uit de raad

Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040

Er wordt al geruime tijd nagedacht over de toekomst van de regio Amersfoort. Daar vallen behalve Amersfoort ook Leusden, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest en Woudenberg onder. Ons land is in verschillende regio’s opgebouwd en iedere  regio dient een zogenaamd “Ontwikkelbeeld 2040” op te leveren. Daarin zijn de ambities op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit, recreatie in verwerkt. Het Ontwikkelbeeld wordt de leidraad voor veel discussies en investeringen de komende jaren. Voor een idee: www.youtube.com/watch?v=9PzwRGABECY.

Het Ontwikkelbeeld legt in dit stadium vooral het accent op Amersfoort, Nijkerk en Barneveld als knooppunten. Andere gemeenten zouden onder de vlag van “vitaliteit” van betekenis kunnen zijn. Wat vitaliteit inhoudt, is niet helemaal duidelijk. Dat moet uit de uitwerkingsagenda blijken.

De voltallige Raad heeft het College in de vergadering van 11 nov 2021 nadrukkelijk gevraagd te borgen dat Leusden op het gebied van wonen, werken, energie en duurzaamheid, mobiliteit en recreatie ook in de toekomst volwaardig van betekenis dient te (kunnen) blijven en daar ook zelf over gaat.

De Raad houdt vast aan de betekenis van de bossen van Den Treek-Henschoten, de Leusder hei en het Valleikanaal en niet te vergeten het landschappelijke buitengebied. De bossen en hei vormen het groene hart en longen van de regio, bieden ontspanning, recreatie en alle mogelijkheden van buitensport en een gezonde leefstijl. Leusden moet de boerenbedrijven ook als kenmerkend onderdeel van de regio waar mogelijk behouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regio om de bossen, hei en het buitengebied in stand te houden.

Het college heeft dit standpunt van de Raad overgenomen en zal daaraan in regionaal verband aan vasthouden.

Zie voor achtergrond informatie: gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/11-november/20:00.