Algemeen

Toekomst theater de Tuin niet geborgd

Wim Oeben, voorzitter van theater de Tuin windt er geen doekjes om. Hij daagt de gemeente uit zich in te zetten om de toekomst van het theater de Tuin te borgen. De Tuin is als culturele voorziening niet meer weg te denken in Leusden. De nieuwe coalitie zou naar zijn mening een cultuurnota moeten (laten) opstellen, waarin de betekenis van de Tuin, maar ook Fort’33, de muziekschool en andere culturele voorzieningen voor de inwoners vastgelegd is. Vanuit deze maatschappelijke waarde is het logisch dat de gemeente ook structureel financieel bijdraagt.

We zijn als fractie GroenLinks-PvdA op werkbezoek bij Wim Oeben al 7 jaar voorzitter van Stichting de Tuin. We komen op een mooi moment want de Tuin gaat weer open. Met corona spelregels weliswaar hetgeen een beperkt aantal bezoekers toestaat. “Dat betekent creatief zijn” stelt Wim Oeben. Hij wordt in zijn opvattingen aangevuld door Ronald de Kimpe, lid van de Raad van Advies. Beide heren beschrijven bevlogen hoe de Tuin met inzet van vrijwillers, een prachtig jaarlijks programma kan aanbieden voor vele groepen Leusdenaren. Begonnen als kindertheater, maar al gauw ook voor inwoners die kleinschalig theater, kleinkunst, dans en muziekvoorzieningen etc waarderen. Een theater met de Leusdense maat.

De Tuin kan de directe kosten van de voorstellingen zelf dragen. Alles wordt gedaan met de inzet van vrijwilligers. Er zijn geen mensen in dienst. De gemeente dekt de huur en voldoende sponsors en baromzet maken dat de totale begroting kostendekkend is. Voor de toekomst liggen er echter grote uitdagingen. Tijdens de lockdown is met een bijdrage van de gemeente en inzet van eigen vermogen de klimaat beheersing Corona proef gemaakt. De huur is echter geïndexeerd terwijl de bijdrage van de gemeente gelijk is gebleven. Tegelijkertijd is de Tuin gehuisvest in de Korf en daarmee afhankelijk van de toekomstplannen van de gemeente zelf.

De statutaire termijn van Wim Oeben zit er echter op. “Ik heb een droom die ik nog graag zou willen verwezenlijken” stelt de in september afzwaaiende voorzitter bevlogen. “De gemeente zou een cultuurnota moeten (laten) opstellen. Dat hoeft geen geld te kosten. De Leusdense sector kan dat met ambtelijke ondersteuning zelf. Daarmee neemt het nieuwe College haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de betekenis van cultuur”.

De droom van Oeben en de Kimpe gaat verder. “De gemeente zou verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor de huisvesting van de Tuin. Als de Korf plat gaat dan ligt het voor de hand dat theater de Tuin intrekt bij de bibliotheek. Een logisch scenario zowel als gecombineerde maatschappelijke voorziening in de kern van Leusden. Ook bedrijfsmatig door de combinatie van gebruik van het gemeentelijke gebouw overdag en ’s avonds.”

GroenLinks-PvdA vindt ook dat er een geactualiseerde nota moet komen waarin de gemeente aangeeft welke visie zij heeft op de waarde van cultuur als onderdeel van welzijn van en voor de inwoners van Leusden. Theater de Tuin hoort bij Leusden en Leusden verdient een eigen theater zoals de Tuin. Daar moeten we -natuurlijk in samenhang met andere uitdagingen- ook politiek de consequenties van nemen.

Afgelopen zomer hebben we het zittend College in een motie gevraagd aan te geven wat er rond de Korf gaat gebeuren. Daar zal het College nog voor de verkiezingen in maart een uitwisseling voor organiseren. Wat ons betreft is de droom van Oeben inclusief het “bibliotheek scenario” een serieuze optie om te onderzoeken.

Denise Houtveen, Joost van Herpen, Marcel Sturkenboom.

Raadsleden GroenLinks-PvdA Leusden